Är det något du undrar eller vill du göra en reklamation? Tveka inte att höra av dig med hjälp av kontaktuppgifterna längre ner.

Vanliga frågor

Reklamation

Var god fyll i reklamationsformuläret.

Andra frågor

Se vårt kontaktformulär.

Om GDPR

Integritetsskyddspolicy för GSAB

I den här policyn beskriver vi hur GSAB behandlar personuppgifter. Genom att registrera ett konto hos GSAB eller i övrigt använda våra tjänster på www.gsab.net eller www.stdalfour.se godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

GSAB org 556489-1629, ansvarar för de personuppgifter som behandlas

  1. Hantering av personuppgifter

Vårt främsta mål är alltid att skydda våra kunders integritet. Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter hanteras. Vi sparar därför aldrig uppgifterna längre än vi behöver. Viss information raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vad lagen kräver. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra produkter eller tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder.

  1. Ändamål

GSAB behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Fullgörelse och administration av avtal m.m. Uppgifterna behandlas för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning. Behandling av uppgifter kan också ske för att vidta åtgärder som en kund begärt innan ett avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Uppgifter hanteras bland annat avseende hur avtalet fullföljs.

Marknadsföring och kundvård

Uppgifterna behandlas för att administrera våra kunder, hantera förfrågningar från kunder och anpassa direktmarknadsföring till de kunder som begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Produkt- och serviceutveckling

Uppgifterna används för genomförande av diverse analyser avseende marknad, kunder, produkter och risker i syfte att utveckla produkter och tjänster som tillhandahålls av GSAB.

Internet

Vi kan använda så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på geografisk plats.

  1. Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar i dina kontakter med oss. Detta inkluderar information som lämnas i samband med köp via epost, på gsab.net eller vid köp via vår kundtjänst, i samband med registrering på GSAB eller eventuella appar som drivs av GSAB, genom medlemskap i vår kundklubb eller när du prenumererar på våra tjänster eller begär ytterligare tjänster och/eller information från oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, uppgifter om alla beställningar du placerar hos oss, transaktioner du genomför och eventuell ytterligare information som du tillhandahåller. Vi kan även komma att samla in uppgifter i samband med kundnöjdhetsundersökningar, exempelvis i form av enkäter eller intervjuer.

Därutöver kan vi komma att samla in uppgifter om dina besök på vår webbplats, se p. 3 ”Internet” ovan. Vi kan också hämta in uppgifter från kreditupplysningsföretag eller bedrägeriförebyggande byråer.

  1. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi förmedlar eller säljer normalt sett aldrig information vidare till tredje part, Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

  • i händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall kan vi avslöja dina personuppgifter till en potentiell köpare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar, eller
  • i de fall vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

Vi kan också ge information om våra mellanhavanden med dig till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

  1. Var vi lagrar dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan lagras i vår databas.

All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar.

  1. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

GSAB

Otto Lindblads väg 12

224 65 Lund

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon – du måste följa processen ovan. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till GSAB.

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos GSABs Kundtjänst, telefon 040-26 45 44

  1. Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Eventuella förändringar i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida www.gsab.net eller www.stdalfour.se